INFRALIT EP 8025-01

  • Pulverfärg

INFRALIT EP 8025-01 epoxipulverfärg är baserad på epoxiharts. Vid förhöjd temperatur smälter pulvret och förnätas så att den slutliga färgfilmen bildas.

Sprutning TRIBO/CORONA
Härdtid 15 min/160°C (metall temperatur)