INFRALIT EP 8024-21

Epoxipulverfärg

  • Kemikaliebeständighet
  • Korrosionsskyddande
  • Låghärdande
  • Pulverfärg

INFRALIT EP 8024-21 är ett finfördelat epoxipulver baserat på specialepoxiharts och fenolhärdare. Vid förhöjd temperatur smälter pulvret och förnätas så att den slutliga färgfilmen bildas.

INFRALIT EP 8024 används får målning av krävande objekt, främst inom den tunga metallindustrin

INFRALIT EP 8024 epoxipulver bildar ett skikt som har mycket goda mekaniska egenskaper, såsom nötningshållfasthet, slagfasthet och elasticitet. Skiktet repas ej lätt och det tål väl syror, alkalier, fetter och låsningsmedel. Även rostskyddsförmågan är god. Utomhus har färgskiktet en benägenhet till kritning, men detta är endast en estetisk fråga och inverkar inte på skiktets skyddsfärmåga.

Glans Blank
Rek. skikttjocklek 80 - 480 µm
Sprutning TRIBO/CORONA
Härdtid 15 min/140°C (metall temperatur)
Glans 89-99