INFRALIT EP 8021-00

  • Pulverfärg

INFRALIT EP 8021-00 epoxipulverfärg är baserad på epoxiharts. Vid förhöjd temperatur smälter pulvret och förnätas så att den slutliga färgfilmen bildas.

Glans Textur
Sprutning TRIBO/CORONA
Härdtid 10 min/180°C (metall temperatur)