FUTURA AQUA 5

Matt lackfärg för trä- och metallytor

  • Vattenburen

Hållbar vattenburen uretan-alkydbaserad täckfärg för fast och fristående inredning inomhus. Ideala appliceringsegenskaper. Mycket reptålig och slitstark. Den målade ytan är lätt att hålla ren. Färgproduktgrupper 321 och 322 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glans: grupp 5 (FI), matt. Vid klassificering av emissioner från byggnadsmaterial har produkten godkänts i grupp M1.

FUTURA AQUA 5 lämpar sig för grundmålade eller tidigare med alkydfärg målade ytor av trä, metall och inredningsskivor: dörrar, fönsterbågar, skåpserier, lister, paneler, paneltak, ventilationskanaler, trappräcken, värmeelement och rörledningar. Inomhus lämpar sig FUTURA AQUA 5 också för puts- och spackelytor som är grundmålade med FUTURA AQUA PRIMER häftgrundfärg, t.ex. fönsterbänkar och -poster samt väggytor vid specialobjekt, såsom trappuppgångar.

Tekniska datablad

Säkerhetsdatablad

Produktkulörkarta

Förbehandling av yta

Nya ytor rengörs från damm och smuts. Tidigare målade ytor tvättas med RENSA SUPER målartvätt. Blanka eller hårda ytor slipas matta och slipdammet avlägsnas. Gropar och övriga ojämnheter spacklas med SILORA A snickerispackel.

Applicering

Ytor av trä, träfiberskiva och inredningsskiva samt galvaniserade metallytor grundmålas med FUTURA AQUA PRIMER häftgrundfärg. Rostande stålytor samt aluminium- och kopparytor grundmålas med FERREX AQUA rostskyddsfärg. Färgen omblandas väl före användningen. Färgen förtunnas vid behov med vatten 5 - 15 volymprocent. Färgen appliceras i ett eller två skikt med lackpensel, mohairrulle, planstrykare eller spruta. Vid målning av släta ytor, t.ex. släta dörrar, kan rullmålningen efterslätas med planstrykare eller lackpensel. Munstycke för högtryckssprutan 0,011 - 0,013''.

Appliceringsförhållanden

Ytan som målas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och färgens temperatur vara över +10°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Vid låg relativ luftfuktighet och/eller vid temperatur över +21°C torkar färgen snabbare. Luftens befuktning och/eller temperaturens nedsänkning i arbetsutrymmet gör appliceringen lättare. Ventilering efter appliceringen förkortar färgens torktid.

Lagring

Förvaras frostfritt.
Volymtorrhalt ca. 40 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) EU VOC gränsvärde (kat A/d): 130 g/l. Produktens VOC: max. 130 g/l.
Glans Matt
Brytsystem Teknomix
Densitet ca. 1,2 g/ml
praktisk spridning 8 - 10 m²/l
Torktid - hanterbar efter 1 timme
Torktid - genomtorr efter 2 - 3 dygn
Förtunning Vatten.
Rengöringsförtunning Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med varmt vatten och RENSA BRUSH penseltvätt.
Emballage Basfärger 1 och 3: 0,45 L, 0,9 L, 2,7 L
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.