FEIDOPUR PRIMER ZG54-A1

  • Kemikaliebeständighet
  • Korrosionsskyddande
  • 2-komponent
  • Grundfärg
Pot life 2 h (+23 °C)
Glans Halvmatt