DRYWOOD OPTIFINISH TR GL

Förbehandling av yta

Ytan ska vara ren och torr. Fukthalten i träet bör vara cirka 13% men ska inte överstiga 15%. Förbehandling krävs för träsubstrat som ej uppnår hållbarhetsklass 3, EN 350:2016. Teknos har ett utbud som innehåller träkonserveringsprodukter som uppfyller kraven i EN 599-1 - kontakta Teknos för ytterligare vägledning.

Applicering

Rör om väl före användningen.

Appliceringsförhållanden

Lagring

Lagringstemperatur är +5°C - +30°C. Hållbarhet i oöppnad behållare: Se bäst före datum på etiketten. Tillslut behållaren ordentligt efter användning. Förvaras frostfritt.
Volymtorrhalt ca. 33 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 18 g/l
Glans Blank
Brytsystem Teknocolor
Förtunning Vatten.
Rengöringsförtunning Vatten.
Kulörer Basfärg T (transparenta kulörer).
Emballage Finns i en rad förpackningsstorlekar som standard.
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.
Godkännanden & Certifikat