DONNA

Träolja

DONNA träolja är en sidenmatt olja för träytor inomhus. Ger träytorna ett hållbart skydd som andas. Färgproduktgrupp 732 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Produkten uppfyller krav av standarden om leksakers säkerhet EN 71-3:2013 för gränsvärden av överföringen av grundämnen.

DONNA träolja är avsedd för skyddning av fristående inredning inomhus. Den höjer träytans nötningsbeständighet och skyddar ytor mot fukt och nedsmutsning. Framhäver stiligt den ursprungliga kulören hos träytan. Kräver ingen separat grundbehandling.

Tekniska datablad

Förbehandling av yta

Träytor rengörs från damm och smuts. Om träytan har tidigare oljats, måste ytan slipas trären. DONNA träolja appliceras alltid på en torr, nyss slipad yta.

Applicering

Produkten omblandas väl före användningen. Appliceras med pensel, svamp eller trasa. Applicera generöst både i fiberriktning och tvärs och låt absorbera en stund. Överflödig olja torkas av med tyg eller gnids in i träytan med svamp eller trasa medan fortfarande våt.

Appliceringsförhållanden

Ytan som behandlas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden skall luftens, ytans och produktens temperatur vara över +10 °C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Lagring

I tätt slutna förpackningar, skyddad mot frost.
Flyktiga organiska ämnen (VOC) Produkten ingår inte i EG:s VOC-direktiv.
Glans Matt
Densitet ca. 0,9 g/ml
Torktid - hanterbar Färglös efter 2 timmar (nyanserad 2 - 3 timmar)
Torktid - genomhärdad efter 7 dygn
Förtunning TEKNOSOLV 1621 (lacknafta)
Rengöringsförtunning TEKNOSOLV 1621 (lacknafta)
Emballage Färglös, svart, vit och Nordic white: 0,25 L
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet. OBS! På grund av risken för självantändning skall spill, sprutdamm och av produkten förorenade trasor, trassel mm. förvaras på brandsäker plats i lufttäta behållare. Indränkning i vatten rekommenderas också.