AQUAPRIMER 2910-01

  • Vattenburen
  • Grundfärg
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 16 g/l