Säkerhetsdatablad levereras nu automatiskt

För att bättre kunna serva våra kunder har Teknos genomfört en ny tjänst för att elektroniskt skicka ut säkerhetsdatablad (SDS). Dessa kommer nu att skickas till dig via e-post. Du kan komma att bli kontaktad av vårt säljteam som vill fråga vilken e-postadress du föredrar att ta emot dessa till. Vi hoppas att den nya tjänsten hjälper dig att lagra och övervaka SDS-relaterade data på ett bekvämare sätt. Om du har några frågor kring det nya systemet, vänligen kontakta prod-safe@teknos.com