Teknos makes the world last longer

Teknos har beskrivit koncernens hållbarhetsmål som en del av den nya strategin för 2019–2025. Målet är att bli den mest ansvarsfulla aktören i branschen och bidra till en mer hållbar värld genom nära samarbete med intressenter och genom att investera i utveckling av enastående kundlösningar och förbättring av medarbetarnas expertkunskaper. Programmets fokusområden är: hållbara lösningar och tjänster, ansvarsfull verksamhet och leveranskedja, utveckling av vår personal och framtida generationer.

”Hållbarhet betyder två saker för oss: För det första att vi investerar det mesta av vår vinst i företaget, och att vi investerar i vår personal och deras kunskaper. På så vis kan vi utveckla samhället genom att dela med oss av våra expertkunskaper genom exempelvis kundutbildningar eller sociala aktiviteter. För det andra anser vi att det är viktigt för oss att stödja våra kunder så att de kan nå sina hållbarhetsmål. Det hjälper oss att ha en större positiv inverkan”, säger Paula Salastie, CEO för Teknos Group.

I praktiken innebär det att Teknos har åtagit sig att utveckla hållbara lösningar och tjänster som bland annat gör det möjligt för företagets kunder att spara energi, förlänga sina produkters livslängd och minska mängden farliga kemikalier i sina produkter. Under de närmaste åren kommer företaget att fokusera på forskning om biobaserade och sekundära råmaterial och möjligheten att inkludera dessa i produkterna. Lands- och funktionsspecifika färdplaner utvecklas för närvarande som ska utgöra stöd för CSR-programmet.

Som en del av detta arbete har Teknos för första gången även publicerat en rapport om icke-finansiell information. Företaget förbinder sig att utveckla sin hållbarhetsredovisning enligt de intressen och förväntningar som externa och interna intressenter har.

Hållbart tänkande och ansvarsfulla innovationer är inget nytt för Teknos. Hållbarhet har väglett företagets verksamhet och produktutveckling i många år. Det härrör från familjeföretagets värderingar, företagskulturen och en villighet att se långt in i framtiden, i stället för bara till nästa kvartal. Som företagare i fjärde generationen vill Salastie vårda företaget som om det vore hennes eget barn. Hon pratar om att säkerställa både företagets och planetens fortlevnad.

”Hållbarhet kan också vara små åtgärder som du inte förväntar dig något i gengäld för, saker som gör våra intressenter glada. Därför förverkligas hållbarhet inte bara genom vårt CSR-program, utan det ingår i vår dagliga verksamhet.”

”Vi vill att människors livsmiljö ska vara lika bra som nu, eller bättre, även i framtiden. Det innebär att vi inte bara behöver ta hänsyn till miljöfrågor, utan även till att säkerställa företagets fortlevnad och investera i personalens välmående och utveckling. När vi utvecklar företaget med den långsiktiga framtiden i åtanke säkerställer vi att vi kan fortsätta att växa och utvecklas, skapa arbetstillfällen, uppfinna nytt och utveckla mer hållbara och bättre produkter, samt investera i medarbetarnas välmående och säkerhet”, betonar Salastie.

Enligt Salastie har Teknos goda förutsättningar för att skapa en mer hållbar värld.

”Vi kan luta oss mot gedigna innovationskunskaper och mycket skicklig och motiverad personal. Eftersom vi är ett familjeföretag ligger vår styrka i rörligheten och förmågan att fatta snabba beslut. Vårt kundfokus och många år av utmärkta kundrelationer hjälper oss att arbeta nära kunderna på det här området”, anser Salastie.