Teknos har publicerat sin rapport om icke-finansiell information

Teknos har publicerat en rapport på koncernnivå om icke-finansiell information (NFI, non-financial information). Rapporten beskriver hur hållbarhet implementeras på Teknos och företagets hållbarhetsåtgärder under 2019. Rapporten presenterar också viktiga icke-finansiella indikatorer och risker relaterade till miljö, personal, egen verksamhet och leveranskedjan. Rapporten har publicerats för andra gången.

"Vi har investerat i hållbarhet i ett par år nu som en del av vår nya strategi. Vi anser att rapporten är ett bra sätt att öka insynen i vår verksamhet. Utöver rapporten har vi naturligtvis som mål att kommunicera om våra hållbarhetsåtgärder året runt, säger Paula Salastie, VD för Teknos Group.

Teknos Corporate Social Responsibility Program är uppdelat på fyra fokusområden: Hållbara lösningar och tjänster, ansvarsfull verksamhet och distributionskedja, människors utveckling och framtida generationer.

Teknos strävar ständigt efter att utveckla färger och ytbehandlingar som är mer hållbara och säkrare för både miljön och människors hälsa. Att minska andelen farliga kemikalier och VOC i produkter är exempel på detta och hållbarhet har blivit en ännu mer integrerad del i FoU än någonsin tidigare.

”Många är inte medvetna om att vår expertis inom färger och ytbehandlingar inte bara kan användas på traditionella sätt, utan också på icke-konventionella sätt. Hygieniska ytbehandlingar, brandhämmande färger eller pappersflaskan som utvecklats i samarbete med branschens marknadsledare är exempel på sådana lösningar, säger Salastie.

Samarbete är nyckeln

Samarbete spelar en viktig roll för Teknos hållbarhetsstrategi.

”Genom att hjälpa våra kunder uppnå sina hållbarhetsmål är vår positiva effekt större. Förutom produkter som håller länge utbildar vi också våra kunder i hur de kan spara energi i deras målningslinje eller i deras processer, minska färgavfall i produktionen och säkerställa säker användning av kemikalier. Genom samarbete kan vi använda kompetens från olika områden och tillsammans utveckla lösningar som är innovativa och bättre för miljön, berättar Salastie.

Förra året investerade Teknos i utbildningar kring hållbarhet och ledarskap och integrerade CSR-programmet i företagets funktioner. Det är ännu för tidigt att säga hur den nuvarande pandemin kommer att påverka hållbarhetsåtgärder i framtiden, men den kemiska industrin tror att pandemin å ena sidan kommer att öka trycket på företag att skydda medborgarna från kemikalier och å andra sidan öka efterfrågan på funktionella ytbehandlingar. På den positiva sidan har pandemin, åtminstone på Teknos, ökat online-arbetet och virtuella utbildningar och möten, vilket lett till minskade resor.

”Fältet inom hållbarhet förändras ständigt och vårt arbete är precis i början. Inte allt kan göras på en gång, men riktningen är rätt. Vi är verkligen engagerade i att göra vårt företag mer hållbart på alla områden och se till att vårt uppdrag ”Vi får världen att hålla längre” blir verklighet. I år strävar vi efter att öka vår förståelse för vår egen verksamhets klimatpåverkan och skapa mer enhetliga metoder för energieffektivitet och avfallshantering, säger Salastie.

Teknos non financial statement 2019