Ludo Thijssen  utnämdes till Teknos Chief Financial Officer och medlmem av Teknos Management Team

Ludo Thijssen utnämdes till Teknos Chief Financial Officer och medlem av Teknos Management Team med start från den 18 mars 2019.

Ludo är mycket erfaren inom profesionell finans med beprövade insatser inom förvärv, affärstillväxt, nystart och ledarskap. Hans erfarenhet kompletteras med en ljudutbildning i sex sigma (master black belt), LEAN förändringshantering, marknadsföring, problemlösning, projektledning och mentorskap.

Tidigare har Ludo arbetat för General Electric på flera finansiella positioner (CFO, Manager FP&A) och som chef för flera nystartade företag. De senaste åtta åren har Ludo arbetat som koncernchef för Närpes Trä & Metall Ab.

"Från allra första början kände jag att mina ansvar på Teknos, liksom företagskulturen, matchade mycket väl med vad jag letar efter hos en ny arbetsgivare", säger Ludo.

“Detta visade sig vara sant när jag personligen träffade flera Teknosanställda. Jag är glad över att nu vara en del av laget", tillägger Ludo. 

“Jag är väldigt glad över att ha Ludo ombord. Han kommer att bidra till vårt företags framgångar och vara en värdefull medlem i vår familj ”, säger Paula Salastie, Teknos CEO.

Ludo Thijssen

Teknos Chief Financial Officer