Brandskyddande ytbehandlingar för trä

Söker du brandskydd?

Teknos har helhetslösningen. Vi erbjuder brandskyddande ytbehandlingar för trä till både interiöra och exteriöra användningsområden, med systemlösningar.

Teknos sortiment innehåller brandskyddsprodukter som besitter egenskaper mot brand och som är certifierade att användas enligt prestanda: B-s1,d0, K₁10/B-s1,d0, K₂10/B-s1,d0, SP-Fire 105 samt bruksklass verifierat enligt NT Fire 054, DRF INT1, INT2, EXT. 

Färgsystemen Teknos FR Facade (exteriört och interiört brandskydd) och Teknos FR Panel (interiört brandskydd) gör det möjligt att bygga med trä där det tidigare varit förbjudet på grund av brandrisk. Brandskyddsfärgerna gör det säkert att träbeklä både höga byggnader och tätbebyggda områden. Färgsystemen lämpar sig väl för fasadpanel, likaså för tak- och väggpanel.

Fördelar med Teknos brandskyddsfärg

Teknos har över 60 års erfarenhet av att utveckla produkter för den skandinaviska och europeiska marknaden. Varför chansa, när du kan få ett komplett system från en och samma leverantör. Hos oss får ni något som är testat i system, och som fungerar.

Hur fungerar brandskyddsfärgen?

Vid brand sväller färgen och bildar ett tåligt, skyddande skumlager med isolerade effekt vilket förhindrar att brännbara gaser frigörs från träet. Ifall branden fortsätter förkolnas träets yttre skikt, utan att antändas. Tack vare dessa egenskaper kan trä som behandlats med TEKNOSAFE även skydda bakomliggande material från brand.

Såhär går tillverkningen till

TEKNOSAFE appliceras på träet under noga kontrollerade förhållanden i en industriell process. Efter att ytbehandlingen har skett, CE-märks panel/skivmaterial innan det skickas till kund. Teknos sammarbetsparners är certifierade och granskas av tredjepartsorgan SP/RISE.

Att tänka på vid installation

Följ tillverkarens riktlinjer för olika trä- och skivmaterial. Läs även monteringsanvisningar och andra tillhörande dokument för varje enskild brandskyddsprodukt.

Certifiering och kvalitetssäkring

Teknos sammarbetspartners tillverkar och CE-märker de brandskyddsbehandlade produkterna som uppfyller EU:s byggproduktsförordning nr. 305/2011 och SS-EN 14915/SS-EN 13986.

 

För mer information och för rådgivning, kontakta oss på telefon: 0325-61 95 00 eller på mejl: info@teknos.se

Brandskydd för trä

Brandhämmande målningssystem

Teknos FR Facade & Teknos FR Panel

Ladda ner broschyr