Teknos har flera FROSIO-inspektörer

FROSIO-inspektörens roll

Definitionen av en inspektör

Inspektören har ansvar att se till att arbetet utförs enligt specifikationen.

Roll

En inspektörs specifika befogenhet och roll ska definieras inför varje projekt, men generellt sett är rollen att:

 • Observera
 • Bedöma (Inspektera)/testa– vad, varför, hur?
 • Dokumentera/verifiera– är det i enlighet med specifikaionen?
 • Rapportera– dokumentera fakta!

Befogenhet/ansvar

 • Besiktningsmannen ska rapportera avvikelse från specifikationen och inte fatta beslut för ägarens räkning, om inte skriftlig fullmakt ges.
 • För varje projekt ska inspektörens befogenhet definieras i samarbete med hans/hennes avtalspartner. Frekvensen och omfattningen av inspektioner och rapportering ska tas upp.

Inspektörens kunskap/arbetsuppgifter

 • Känna till och förstå projektspecifikationen, proceduren och standarderna
 • Vara kvalificerad för jobbet och arbeta inom kvalificerade ramar
 • Vara lojal mot kraven
 • Teoretisk kompetens - måste skaffa kunskap och vara uppdaterad om utvecklingen/nyaste tekniken inom området
 • Kunskap om relevanta kontroll- och testinstrument, hur de fungerar och deras begränsningar
 • Skriva rapporter
 • Hantera konfidentiell information korrekt

Rådgivare/konsult

I vissa projekt kan kontraktet ge inspektören behörighet att vara rådgivare. I sådana fall ska inspektören ge konstruktiva råd utifrån sina kunskaper och erfarenheter.

Vem inspektören kan företräda

 • Entreprenör
 • Klient
 • Leverantör eller underleverantör
 • Tredje part

Vill du veta mer?

0325 61 95 00
info[@]teknos.se

STÄLL EN FRÅGA