N22

N22

Viktigt att notera: medan vi anstränger oss för att kulörproverna ska vara så verklighetsnära som möjligt, bör det slutgiltiga valet av kulör kontrolleras på det trä som ska målas, i de ljusförhållanden som förväntas på träets placering samt att rätt ytbehandlingsmetod används. Transparenta färger påverkas extra mycket av variationer i det underliggande träets färg, vilket varierar mellan olika träslag och olika härkomst av samma träslag, likaså av filmtjocklek på de lager som lagts på ytan. Kulöråtergivelsen på en ljusskärm påverkas också av skärminställningarna.
  • TEKNOL AQUA 1410
  • AQUAPRIMER 2900 /
    Colour ID: TST 615329014  Chestnut
  • AQUAFILLER 6500
  • AQUATOP 2600
    Colour ID: TST 660319022  Cherry

Ladda ned kulörprov

N22

Kulörerna som visas på skärmen har producerats elektroniskt. De är inte substitut för verkliga färgprover, detta eftersom vår uppfattning av en kulör påverkas av materialets finish, glans, av ljusförhållanden och andra faktorer. Välj alltid slutgiltig kulör med hjälp av standard kulörkort som du kan hitta hos din återförsäljare.