TEKNOPUR 340 FR

Suha snov cca. 100 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 1190 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 0 g/l
Pot life 5 sec. (+23 °C)
Razmerje mešanja 1:1 na volumen (comp. A : comp. B)
Trdilec Comp. A: TEKNOPUR 340 FR HARDENER
Sijaj
Dovoljenja & certifikati