TEKNOHEAT 400

  • Premaz
Suha snov cca. 50 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 640 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 550 g/l
Sijaj Polsijaj