TRANEMO RÖDFÄRG

  • Produkt wodorozcieńczalny

Karty Charakterystyki

Zawartość substancji stałych abt. 32 % obj.
Połysk Pełny mat
Gęstość abt. 12 g/ml