TEKNOTOP 2981-01

Warstwa pośrednia / Warstwa nawierzchniowa do nakładania przez polewanie

  • Warstwa nawierzchniowa
  • Produkt wodorozcieńczalny
  • Międzywarstwa

TEKNOTOP 2981-01 jest wodorozcieńczalną warstwą pośrednią / warstwą nawierzchniową do przemysłowej obróbki drewnianych elementów na zewnątrz pomieszczeń, takich jak balkony czy meble ogrodowe.

W wersji transparentnej TEKNOTOP 2981-01 zawiera filtry UV wydłużające okres trwałości.

Lotne związki organiczne (LZO) Patrz Karta Charakterystyki.
Połysk Półmat
System kolorowania Teknocolor
Zalecana grubość powłoki Około 100 µm na mokro
Czas schnięcia - sucha do szlifowania 2-3 godz.
Czas schnięcia - całkowicie sucha 25 godz.
Czas schnięcia - schnięcie wymuszone Czasy suszenia można skrócić przez zastosowanie specjalnych systemów suszenia wymuszonego. Czasy suszenia podane zostały w sposób przybliżony i mogą zależeć od jakości drewna, temperatury, wilgotności, wentylacji otoczenia oraz grubości warstwy.
Rozcieńczalnik Środek jest dostarczany gotowy do użycia.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Woda