TEKNOTOP 2980-21

Warstwa nawierzchniowa do nakładania przez polewanie / zanurzanie.

  • Produkt wodorozcieńczalny
  • Warstwa nawierzchniowa

TEKNOTOP 2980-21 to przemysłowa warstwa nawierzchniowa na bazie wody do pokrywania drewnianych elementów balkonów, mebli ogrodowych i wyposażenia placów zabaw.

TEKNOTOP 2980-21 o produkt opracowany głównie do stosowania na powierzchniach poziomych, ale może być również nakładany na powierzchnie pionowe.

Lotne związki organiczne (LZO) Patrz Karta Charakterystyki.
Połysk Mat
System kolorowania Teknocolor
Czas schnięcia - sucha do szlifowania 2-3 godz.
Czas schnięcia - całkowicie sucha 24 godz.
Czas schnięcia - schnięcie wymuszone Czasy suszenia można skrócić przez zastosowanie specjalnych systemów suszenia wymuszonego. Czasy suszenia podane zostały w sposób przybliżony i mogą zależeć od jakości drewna, temperatury, wilgotności, wentylacji otoczenia oraz grubości warstwy.
Rozcieńczalnik Przed użyciem dostosować lepkość produktu poprzez dolanie wody – ok.12-14 s kubek DIN 4.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Woda