TEKNOSPRO SF

Lekka szpachlówka do łączeń, uzupełniania ubytków i ogólnego stosowania

  • Produkt wodorozcieńczalny

Gotowa do użytku, wodorozcieńczalna, lekka szpachlówka do uzupełniania ubytków, łączeń a także do ogólnego stosowania w suchych pomieszczeniach. Może być nakładana ręcznie przy użyciu metalowej packi lub z użyciem natrysku.

Używana do częściowego uzupełniania ubytków a także do ogólnego szpachlowania ścian i sufitów w suchych pomieszczeniach, wewnątrz. Stosowana również podczas spoinowania łączeń płyt kartonowo-gipsowych, wówczas gdy używana jest taśma papierowa. Nakładana na różnego rodzaju podłoża, w tym: podłoża gipsowe, płyty pilśniowe, beton, tynk itp. Może być również stosowana na powierzchnie pomalowane.

TEKNOSPRO SF cechuję się dobrą przyczepnością i zdolnościami wypełniającymi. Po nałożeniu szpachli powierzchnia staje się bardzo gładka i doskonała do malowania.

Karty Techniczne

Karty Charakterystyki

Inne dokumenty produktowe

Przygotowanie powierzchni

Oczyścić nowe podłoża z brudu i kurzu. Uprzednio malowane podłoża umyć środkiem czyszczącym do farb RENSA SUPER. Zmatowić twarde lub błyszczące powierzchnie i usunąć kurz. Kruche podłoża i niezabezpieczone drewno należy zagruntować przed nałożeniem szpachlówki.

Nakładanie

Szpachlówkę nakładać metalową packą lub pistoletem do nakładania szpachli. Zalecana średnica dyszy do natrysku bezpowietrznego wynosi 0.029- 0.035”. Grubość naniesienia zależy od chropowatości podłoża. Po wyschnięciu szpachlówki powierzchnia nadaje się malowania lub tapetowania. Podczas szlifowania szpachlówki należy stosować maskę ochronną zabezpieczającą oczy i twarz .

Warunki podczas nakładania

Powierzchnia do szpachlowania musi być sucha. Temperatura otaczającego powietrza, szpachlowanej powierzchni i samej szpachlówki powinna być wyższa niż +5°C a wilgotność względna powietrza podczas nakładania i schnięcia powinna wynosić poniżej 80%.

Przechowywanie

Przechowywać w chłodnym miejscu. Nie może zamarzać. Przechowywać do 12 miesięcy w zamkniętych opakowaniach.
Zawartość substancji stałych abt. 55 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) Nie dotyczy wg dyrektywy o LZO (VOC).
Grubość warstwy 0 - 4 mm
Gęstość abt. 1,2 g/ml
Rozmiar cząstek 0,2
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Woda
Opakowania 15 L
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki
Aprobaty i certyfikaty Klasyfikacja M1,Oznakowanie CE