TEKNOPOX PRIMER 7-00 MIOX

Szybkoschnący grunt epoksydowy

  • Produkt zabezpieczający przed korozją
  • Grunt
  • Produkt rozpuszczalnikowy
  • Produkt dwuskładnikowy
  • Międzywarstwa

TEKNOPOX PRIMER 7-00 MIOX jest szybkoschnącym gruntem epoksydowym zawierającym pigmenty antykorozyjne (fosforan cynku i płatkowy błyszcz żelaza). Farba utwardza się również w niskich temperaturach (od -10ºC).

Farba stosowana jest jako powłoka podkładowa lub międzywarstwa w systemach malarskich, gdzie wymagane jest szybkie przemalowanie kolejną warstwą lub w automatycznych malarniach natryskowych.

Powłoka matowa, bardzo dobrze przyczepna do podłoża, twarda i wytrzymała mechanicznie. Powłoka odporna na działanie czynników atmosferycznych. Pod wpływem promieniowania słonecznego powłoka może ulec kredowaniu i zmienić odcień.

Zawartość substancji stałych abt. 65 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 1200 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 320 g/l
Czas przydatności do stosowania 3 h (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 100:14 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: TEKNOPOX HARDENER 7377
Połysk Mat
Czas schnięcia - pyłosuchość po 15 min
Czas schnięcia - suchość na dotyk po 45 min
Czas schnięcia - pełne utwardzenie po 5 dniach
Rozcieńczalnik TEKNOSOLV 564
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu TEKNOSOLV 564 lub TEKNOSOLV 9506