TEKNOPLAST PRIMER 5

Grunt epoksydowy

  • Produkt odporny na ścieranie
  • Produkt odporny chemicznie
  • Grunt
  • Produkt rozpuszczalnikowy
  • Produkt dwuskładnikowy
  • Międzywarstwa

TEKNOPLAST PRIMER 5 jest dwuskładnikową, rozpuszczalnikową farbą epoksydową do gruntowania.

Stosowany jako powłoka gruntowa w odpornych na działanie chemikaliów i czynników mechanicznych systemach epoksydowych K36 i K40, na powierzchnie stalowe oczyszczone strumieniowo-sciernie. Może być także używana jako grunt na cynk, aluminium, blachy cienko-walcowane i stal kwasoodporną lub jako międzywarstwa na powierzchnie zagruntowane gruntami epoksydowo-cynkowymi lub krzemianowo-cynkowymi, w systemach K43 i K47.

Farba tworzy gładką i równą powłokę pod farby poliuretanowe. Toleruje krótki odstęp czasu do nakładania kolejnych warstw jest, więc odpowiednia dla wymalowań, gdzie liczy się czas. Jest dostosowana do urządzeń nanoszących farby dwuskładnikowe. Powłoka jest odporna na silne ścieranie, oleje, smary, rozpuszczalniki i chemikalia. Zawiera aktywne pigmenty antykorozyjne. W przypadku aplikacji farby w temperaturze poniżej +10°C stosować utwardzacz w wersji zimowej TEKNOPLAST PRIMER WINTER HARDENER 7399 lub TEKNOPLAST WINTER HARDENER 7212. Farba spełnia wymagania szwedzkiej normy SSG 1021-GA.

Zawartość substancji stałych abt. 53 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 900 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 440 g/l
Czas przydatności do stosowania 4 h (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 4:1 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: TEKNOPLAST HARDENER
Połysk Półmat
Czas schnięcia - pyłosuchość po 1 h
Czas schnięcia - suchość na dotyk po 4 h
Czas schnięcia - pełne utwardzenie po 7 dniach
Rozcieńczalnik TEKNOSOLV 9506
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu TEKNOSOLV 9506 lub TEKNOSOLV 9530
Aprobaty i certyfikaty SSG 1021-GA,Aprobata dla sprzętu okrętowego (moduł D),Aprobata dla sprzętu okrętowego (moduł B)