TEKNOPAINT PRIMER 5105

Zawartość substancji stałych abt. 60 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 1300 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 10 g/l
Połysk Mat