TEKNOLAC EFFECT 164

  • Warstwa nawierzchniowa
Zawartość substancji stałych abt. 38 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 460 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 540 g/l
Połysk Połysk