TEKNOHEAT 650

Farba silikonowa-aluminiowa

  • Produkt termoodporny
  • Produkt jednoskładnikowy
  • Produkt rozpuszczalnikowy
  • Warstwa nawierzchniowa

TEKNOHEAT 650 jest farbą silikonową, pigmentowaną aluminium.

Do malowania konstrukcji stalowych narażonych na działanie wysokich temperatur, pracujących wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. W przypadkach kiedy wymagane są własności antykorozyjne powłoki, szczególnie jeżeli konstrukcja stalowa narażona jest na działanie wilgoci, należy zastosować grunt antykorozyjny TEKNOZINC SS, dla temperatur poniżej +400°C, patrz system powłokowy K37.

TEKNOHEAT 650 tworzy srebrzystą powłokę wytrzymującą ogrzewanie do +650°C.

Karty Techniczne

Karty Charakterystyki

Zawartość substancji stałych abt. 30 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 500 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 630 g/l
Czas schnięcia - pyłosuchość po ½ h
Czas schnięcia - suchość na dotyk po 2 h
Rozcieńczalnik TEKNOSOLV 9502, TEKNOSOLV 1639
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu TEKNOSOLV 9502, TEKNOSOLV 1639