TEKNOCRYL AQUA COMBI 2780-80

Zawartość substancji stałych abt. 44 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 590 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 43 g/l
Połysk Półmat