TEKNOCOAT AQUA SEALER 234-165

  • Produkt wodorozcieńczalny
  • Uszczelniacz
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 71 g/l
Połysk Mat