TEKNOCOAT AQUA PRIMER 221-162

  • Produkt wodorozcieńczalny
  • Grunt
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 0 g/l
Połysk Mat