TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1875-11

Produkt wodorozcieńczalny

  • Produkt wodorozcieńczalny
  • Grunt

Wodorozcieńczalny podkład stosowany jako kombi-powłoka.

Przemysłowe zabezpieczanie mebli oraz innych powierzchni drewnianych.

Szybkoschnący podkład o niskim połysku.

Całkowita masa substancji stałych abt. 760 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) Patrz Karta Charakterystyki.
Czas schnięcia - sucha do szlifowania ok. 45 min.
Rozcieńczalnik Woda
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Do mycia narzędzi stosować wodę lub środek TEKNOCLEAN 1949 do lakierów wodnych.