TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1868-00

Wodorozcieńczalny pigmentowany

  • Produkt wodorozcieńczalny
  • Grunt

Wodorozcieńczalny, pigmentowany podkład do ograniczania przebarwień z garbników.

Do drewna z taninami. Wyłącznie do zastosowań wewnątrz.

Dobre właściwości wypełniające oraz łatwa szlifowalność. Ogranicza przebarwienia z garbników.

Zawartość substancji stałych abt. 38 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) Patrz Karta Charakterystyki.
Połysk Mat
Czas schnięcia - sucha do szlifowania 2 godz.
Rozcieńczalnik Woda
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Woda lub TEKNOCLEAN 1954-00.