TEKNOCOAT AQUA FILLER 211-147

  • Produkt wodorozcieńczalny
  • Szpachlówka
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 0 g/l
Połysk Mat