TEKNOCOAT AQUA BACKING PRIMER 261-145

  • Produkt wodorozcieńczalny
  • Grunt
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 1 g/l
Połysk Pełny mat