TEKNOCOAT AQUA 2575-11

  • Produkt wodorozcieńczalny
  • Warstwa nawierzchniowa

Dobrze przystosowana do nakładania powłok na liniach produkcyjnych. Wyłącznie do zastosowań wewnątrz.

Bardzo szybkie schnięcie. Bardzo dobra odporność na układaniew stosy. Dobra rozlewność. Dobre właściwości wypełniające.

Przechowywanie

Chronić przed mrozem i nie wystawiać na temperaturę wyższą niż 30 °C. Po użyciu pojemniki trzymać szczelnie zamknięte. Okres trwałości podany na etykiecie.
Zawartość substancji stałych abt. 32 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) Patrz Karta Charakterystyki.
Rozcieńczalnik Woda.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Woda, TEKNOCLEAN 1949-00.
Kolory
Opakowania Produkt dostępny w zakresie standardowych wielkości opakowań.
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki.