SATU SAUNASUOJA

Środek ochronny do sauny

  • Środek do ochrony sauny
  • Produkt wodorozcieńczalny

SATU SAUNASUOJA jest wodorozcieńczalnym, tiksotropowym środkiem do ochrony powierzchni drewnianych. Tworzy wodoodporną i odporną na zabrudzenia ale oddychającą powłokę. Sam środek SATU SAUNASUOJA nie zmienia naturalnego koloru drewna. Produkt można barwić do uzyskania kolorów zgodnych z kartą przezroczystych odcieni wewnętrznych.

Do ochrony ścian i paneli sufitowych w saunach parowych. Produkt nadaje się do stosowania zarówno na drewno surowe jak również zabezpieczone już środkiem ochronnym do sauny. Może być również stosowany do ochrony sufitów i paneli ściennych w saunach, pomieszczeniach przyległych i innych pomieszczeniach mieszkalnych.

Karty Techniczne

Karty Charakterystyki

Karty koloru produktów

Przygotowanie powierzchni

Nowe powierzchnie drewniane oczyścić z brudu i kurzu. Powierzchnie zabezpieczone środkiem ochronnym do sauny zmyć środkiem czyszczącym do sauny RENSA SAUNA a następnie spłukać dużą ilością wody. W przypadku podłoży drewnianych, które były wcześniej lakierowane, olejowane lub woskowane należy przed zastosowaniem produktu upewnić się, że produkt nadaje się do zastosowania.

Nakładanie

Przed użyciem dokładnie wymieszać. Podczas a plikacji skolorowanego produktu, jeżeli to konieczne wyrób należy co jakiś czas mieszać. SATU SAUNASUOJA nakładać pędzlem. W przypadku paneli w saunach parowych wystarczy aplikacja w jednej warstwie. W przypadku paneli sufitowych, w łaźniach i tego typu pomieszczeniach produkt nakładać w dwóch warstwach. W przypadku skolorowanego wyrobu, intensywność odcieni i właściwości absorbujące należy wstępnie przetestować. W przypadku otrzymania zbyt intensywnych odcieni produkt można rozcieńczyć wodą 5 -20 % obj.

Warunki podczas nakładania

Powierzchnia do malowania musi być sucha. W trakcie aplikacji i w okresie schnięcia wyrobu temperatura otaczającego powietrza, powierzchni i szpachlówki powinna być powyżej +10°C a wilgotność względna powietrza powinna wynosić poniżej 80%. Dobra wentylacja w czasie nakładania i w okresie schnięcia skraca czas schnięcia produktu.

Konserwacja

Powierzchnię po szpachlowaniu można oczyścić poprzez delikatne wycieranie detergentem (pH 6-8). Detergent i zabrudzenia należy następnie usunąć poprzez wycieranie i/bądź spłukanie powierzchni czystą wodą. Do czyszczenia należy używać wilgotnej ściereczki lub miękkiej gąbki. Unikać grubej szczotki i silnego ścierania. W czasie używania detergentów należy postępować zgodnie z zaleceniami producentów detergentów odnośnie rozcieńczania itp.

Przechowywanie

Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym pomieszczeniu. NIE MOŻE ZAMARZAC

W użyciu

Saunę można podgrzać już po 1 dniu od aplikacji ale wcześniej należy ją wstępnie ogrzać i wywietrzyć. Ostateczne formowanie powłoki, w normalnych warunkach zajmuje około 3 tygodni i dopiero po upływie tego czasu powłoka osiąga ostateczną trwałość i twardość. W tym czasie z powłoką należy postępować ostrożnie.
Zawartość substancji stałych abt. 16 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) EU VOC wartości graniczne (kat. A/f): 130 g/l. VOC produktu: max 130 g/l.
System kolorowania Teknomix
Gęstość abt. 1 g/ml
Czas schnięcia - pyłosuchość po 0,5 godz.
Czas schnięcia - sucha do użycia następnego dnia
Rozcieńczalnik Woda.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Sprzęt umyć natychmiast po użyciu ciepłą wodą z detergentem.
Opakowania 0,9 L, 2,7 L, 9 L
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki.
Aprobaty i certyfikaty Klasyfikacja M1