ROZCIEŃCZALNIK 433

  • Rozcieńczalnik

Do rozcieńczania farb i lakierów poliuretanowych rozpuszczalnikowych. Do mycia narzędzi po stosowaniu farb poliuretanowych.

Opakowania 0,5 l
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki