OLITERM 60

Farba silikonowa

  • Produkt zabezpieczający przed korozją
  • Produkt termoodporny
  • Produkt jednoskładnikowy
  • Produkt rozpuszczalnikowy
  • Bezpośrednio na metal
  • Warstwa nawierzchniowa

OLITERM 60 jest farbą silikonową, pigmentowaną aluminium. Powłoka dobrze przyczepna do podłoża stalowego; odporna na ciągłe działanie temperatury do 650°C.

Przeznaczona do samodzielnego zabezpieczania konstrukcji stalowych eksploatowanych w temperaturze do 650°C. Zalecana jest również jako warstwa nawierzchniowa konstrukcji stalowych zagruntowanych farbą alkilokrzemianowo-cynkową typu GALWASOL lub farbą gruntową silikonową OLITERM 52 eksploatowanych w temperaturze do 500°C

OLITERM 60 tworzy srebrzystą powłokę wytrzymującą ogrzewanie do 650 °C

Karty Techniczne

Karty Charakterystyki

Zawartość substancji stałych abt. 48 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 790 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 490 g/l
Czas schnięcia - pyłosuchość po 0,5 h
Czas schnięcia - suchość na dotyk po 1 h
Rozcieńczalnik TEKNOSOLV 1639
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu TEKNOSOLV 1639