INFRALIT PE 8316-07

Farba proszkowa poliestrowa

  • Farba proszkowa

INFRALIT PE 8316-07 jest farbą proszkową opartą na żywicy poliestrowej, a dzięki zastosowaniu specjalnego utwardzacza jest wolny od TGIC. W podwyższonej temperaturze proszek topi się, utwardza i tworzy ostateczną powłokę farby.

INFRALIT farby poliestrowe znajdują zastosowanie jako powłoki w przemyśle metalowym do pokrywania obiektów wymagających odporności na warunki atmosferyczne, które nie żółkną pod wpływem ciepła i promieniowana UV. Przykładami zastosowania są obiekty stale eksploatowane na zewnątrz. Stosowanie kolorów metalicznych w ekspozycji na warunki atmosferyczne należy skonsultować z producentem farby proszkowej.

INFRALIT farby poliestrowe dają powłokę odporną mechanicznie i chemicznie, o dobrych własnościach antykorozyjnych, zachowującą połysk nawet w warunkach zewnętrznych. INFRALIT PE 8316-07 występuje w kolorze metalicznym, bondowanym. Farba spełnia wymagania normy EN 45545-2:2013+A1:2015 dotyczącej ochrony przeciwpożarowej w pojazdach szynowych, w zakresie właściwości palnych materiałów i komponentów. Dotyczy wymagań: R1, R7, R10 i R17 – wartości krytyczne dla poziomu zabezpieczeń: HL1, HL2 i HL3. NFPA 130:2020 Norma dotycząca stałych prowadnic szynowych i systemów kolei pasażerskich, rozdział 8 – Pojazdy ASTM E 162:2016 Standardowa metoda badania palności powierzchni materiałów przy użyciu promieniującego źródła energii cieplnej ASTM E 662:2017 Standardowa metoda badania określonej gęstości optycznej dymu wytwarzanego przez materiały stałe

Karty Techniczne

Karty Charakterystyki

Natryskiwanie TRIBO/CORONA
Czas utwardzania 10 min/180°C (temperatura metalu)
Aprobaty i certyfikaty ASTM E 662:2017,ASTM E 162:2016,EN 45545-2