INFRALIT EP/PE 8085-17

  • Farba proszkowa

INFRALIT EP/PE 8085-17 jest farbą proszkową opartą na żywicy epoksydowej i poliestrowej. W podwyższonej temperaturze proszek topi się, utwardza i tworzy ostateczną powłokę farby.

Znajduje zastosowanie do powlekania wyrobów przemysłu metalowego takich jak: oprawy oświetleniowe, aparaty, druciane siatki i urządzenia chłodnicze. INFRALIT EP/PE 8085-17 daje powłokę odporną mechanicznie i chemicznie, o dobrych własnościach antykorozyjnych. W warunkach zewnętrznych farba proszkowa epoksydowo-poliestrowa INFRALIT EP/PE 8085-17 wykazuje tendencję do kredowania podobną do epoksydów. Z drugiej strony, farba ta jest odporniejsza na przegrzanie w piecu, ekspozycję na ciepło oraz promieniowanie UV (wolniej żółknie).

Przygotowanie powierzchni

POWIERZCHNIE STALOWE: Usunąć tłuszcz i brud. Powierzchnie należy oczyścić strumieniowo-ściernie do stopnia czystości co najmniej Sa 2½ (ISO 8501-1) i/lub zastosować odpowiednią wstępną obróbkę chemiczną. POWIERZCHNIE ALUMINIOWE: Usunąć tłuszcz i brud. Następnie chromianować lub zastosować odpowiednią wstępną obróbkę chemiczną. POWIERZCHNIE CYNKOWANE OGNIOWO LUB GALWANICZNIE: Usunąć tłuszcz, brud oraz produkty korozji cynku (biała rdza) przy użyciu np. kąpieli alkalicznej. W zależności od warunków eksploatacji zalecane jest chromianowanie lub odpowiednia wstępna obróbka chemiczna.

Przechowywanie

Wyrób przechowywany w suchych i chłodnych warunkach, przy temperaturze transportu i przechowywania nie wyższej niż +25°C posiada okres trwałości co najmniej 18 miesięcy. Należy zachować szczególną ostrożność w ciepłej porze roku. Należy unikać przechowywania w pobliżu źródeł ciepła i grzejników w ciężarówkach i magazynach. Nie przechowywać w bezpośrednim nasłonecznieniu. Zalecana data trwałości farby przechowywanej zgodnie z instrukcją znajduje się na etykiecie opakowania.
Połysk Połysk
Zużycie praktyczne 4 - 15 m²/kg w zależności od grubości naniesienia.
Natryskiwanie CORONA
Czas utwardzania 15 min/180°C (temperatura metalu)
Kolory Na zamówienie.
Opakowania 15 kg lub 20 kg w zależności od ciężaru właściwego proszku.
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki. Farba proszkowa nie jest klasyfikowana jako łatwopalna ale z powietrzem jej pyły mogą tworzyć mieszaninę wybuchową, która w razie dostarczenia odpowiedniej energii wybuchnie. Dolna granica wybuchowości dla farb proszkowych wynosi od 20 g/m³ do 80 g/m³ (CEPE, Safe Powder Coating Guideline 8th Edition, 2020). Wentylacja w kabinie malarskiej powinna być taka, ażeby stężenie proszku w powietrzu było niższe niż 50% najniższej wartości wybuchowości. W obliczeniach stężenia proszku w kabinie, proszek naniesiony na elementy nie jest brany pod uwagę.