INFRALIT EP 8024-10

  • Produkt zabezpieczający przed korozją
  • Farba proszkowa

Karty Charakterystyki

Natryskiwanie TRIBO/CORONA
Czas utwardzania 10 min/180°C (temperatura metalu)