EPIRUST

Farba epoksydowa do gruntowania

  • Produkt zabezpieczający przed korozją
  • Produkt odporny na ścieranie
  • Grunt
  • Produkt rozpuszczalnikowy
  • Produkt dwuskładnikowy

Farba epoksydowa, do gruntowania, dwuskładnikowa, modyfikowana, utwardzana poliaminoamidem

Do gruntowania konstrukcji stalowych, stalowych ocynkowanych lub aluminiowych eksploatowanych w atmosferze miejskiej, morskiej i przemysłowej. Do gruntowania konstrukcji stalowych, aluminiowych i żeliwnych eksploatowanych w zanurzeniu.

Powłoka bardzo dobrze przyczepna do podłoża, wytrzymała mechanicznie i elastyczna. Powłoka odporna na działanie warunków atmosferycznych, wody, wody morskiej, roztworów zasad i soli, benzyn, oleju napędowego.

Karty Techniczne

Karty Charakterystyki

Zawartość substancji stałych abt. 48 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 1080 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 450 g/l
Czas przydatności do stosowania 6 h (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 100:40 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: UTWARDZACZ 897
Połysk Mat
Czas schnięcia - pyłosuchość po 1 h
Czas schnięcia - suchość na dotyk po 5 h
Czas schnięcia - pełne utwardzenie po 7 dniach
Rozcieńczalnik TEKNOSOLV 564
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu TEKNOSOLV 564