EPIRUST 2002

Farba epoksydowa do gruntowania

  • Produkt zabezpieczający przed korozją
  • Grunt
  • Produkt rozpuszczalnikowy
  • Produkt dwuskładnikowy

Do gruntowania konstrukcji stalowych, stalowych natryskiwanych cieplnie, cynkowych, aluminiowych i betonowych eksploatowanych w atmosferze miejskiej, morskiej i przemysłowej. Do gruntowania konstrukcji stalowych i żeliwnych eksploatowanych w zanurzeniu.

Do gruntowania konstrukcji stalowych, stalowych natryskiwanych cieplnie, cynkowych, aluminiowych i betonowych eksploatowanych w atmosferze miejskiej, morskiej i przemysłowej. Do gruntowania konstrukcji stalowych i żeliwnych eksploatowanych w zanurzeniu

Farba może być nakładana na wilgotne i gorzej przygotowane podłoża. Farba charakteryzuje się bardzo szybkim utwardzaniem również w temperaturach ujemnych. Przy dużej reaktywności farba posiada stosunkowo długi czas życia. Farba jest niewrażliwa na wilgoć w czasie utwardzania. Po osiągnięciu 3 stopnia wyschnięcia (na dotyk) powłoka farby staje się odporna na okresowe działanie wody (kondensacja, lekki deszcz). Powłoka bardzo dobrze przyczepna do podłoża, wytrzymała mechanicznie i elastyczna. Powłoka odporna na działanie warunków atmosferycznych, wody, wody morskiej, roztworów zasad i soli, benzyn, oleju napędowego i silnikowego oraz niektórych rozpuszczalników organicznych. Powłoka odporna na działanie czynników występujących przy ochronie katodowej konstrukcji.

Karty Techniczne

Karty Charakterystyki

Zawartość substancji stałych abt. 51 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 1050 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 380 g/l
Czas przydatności do stosowania 8 h (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 100:22 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: UTWARDZACZ 061
Połysk Mat
Czas schnięcia - pyłosuchość po 25 min
Czas schnięcia - suchość na dotyk po 50 min
Czas schnięcia - pełne utwardzenie po 38 h
Rozcieńczalnik TEKNOSOLV 564
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu TEKNOSOLV 564