EPINOX 21

Wysokocynkowa farba epoksydowa

  • Produkt zabezpieczający przed korozją
  • Grunt
  • Produkt rozpuszczalnikowy
  • Produkt dwuskładnikowy

Farba epoksydowa do gruntowania wysokocynkowa, szybkoschnąca, grubopowłokowa utwardzana poliaminoamidem, dwuskładnikowa.

Do gruntowania konstrukcji stalowych eksploatowanych w atmosferze morskiej i przemysłowej np. mostów, wiaduktów, rurociągów, konstrukcji nośnych itp

Powłoka wytrzymała mechanicznie, o dobrej przyczepności do podłoża, odporna na działanie czynników korozyjnych atmosfery morskiej i przemysłowej oraz na okresowe działanie temperatur do 150oC, nieodporna na działanie środowiska kwaśnego i alkalicznego.

Zawartość substancji stałych abt. 66 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 2600 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 300 g/l
Czas przydatności do stosowania 8 h (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 100:12 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: UTWARDZACZ 030
Połysk Mat
Czas schnięcia - pyłosuchość po 30 min
Czas schnięcia - suchość na dotyk po 1,5 h
Czas schnięcia - pełne utwardzenie po 7 dniach
Rozcieńczalnik Nie jest wymagany (w razie konieczności np. zgęstnienie wyrobu) użyć TEKNOSOLV 564.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu TEKNOSOLV 564