EKORA 12

Farba do ścian i sufitów

  • Produkt wodorozcieńczalny

Wodorozcieńczalna akrylowa farba lateksowa do użytku wewnątrz pomieszczeń.

EKORA 12 jest używana do malowania ścian i sufitów w domach, biurach, pomieszczeniach użyteczności publicznej, salach szkolnych i szpitalnych (z wyłączeniem sal operacyjnych), żłobkach i przedszkolach. Jest łatwa do nakładania i tworzy gładką satynową powierzchnię. Jest łatwa do nakładania i tworzy gładką satynową powierzchnię.

Przygotowanie powierzchni

Niemalowane powierzchnie oczyścić z kurzu i zabrudzeń. Uprzednio malowane powierzchnie umyć środkiem czyszczącym do farb RENSA SUPER. Zmatowić twarde lub błyszczące powierzchnie i usunąć kurz. Usunąć całkowicie stare powłoki malarskie jeśli były malowane farba kredową lub klejową. Wygładzić wszelkie nierówności powierzchni przy użyciu odpowiedniej szpachlówki z serii SILORA. Suchą szpachlówkę spiaskować i usunąć pozostałości.

Nakładanie

Przed użyciem dokładnie wymieszać. Nakładać w 1 lub 2 warstwach.

Warunki podczas nakładania

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być sucha. W czasie nakładania i schnięcia temperatura powietrza otaczającego, powierzchni oraz farby powinna wynosić co najmniej +5°C, a wilgotność względna poniżej 80 % Dobra wentylacja w czasie nakładania farby i jej wysychania przyspiesza proces schnięcia.

Konserwacja

Ostateczne formowanie powłoki, w normalnych warunkach odbywa się po upływie 4 tygodni i powłoka osiąga wówczas ostateczną trwałość i twardość. Przed upływem tego czasu z powłoką należy postępować ostrożnie. Powierzchnia może być czyszczona poprzez przetarcie neutralnym (pH 6-8) detergentem. Detergent i inne zanieczyszczenia usunąć poprzez wycieranie i/lub przemywanie wodą. Do czyszczenia należy użyć miękkiej ściereczki lub gąbki. Unikać grubej szczotki i silnego ścierania. Przed użyciem detergentu zapoznać się z instrukcją stosowania dostarczoną przez producenta.

Przechowywanie

Nie może zamarzać.
Zawartość substancji stałych abt. 40 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) LZO wartości graniczne (kat A/a): 30 g/l. LZO produktu: max. 30 g/l.
Połysk Półmat
System kolorowania Teknomix
Gęstość abt. 1,3 g/ml
Zużycie praktyczne Powierzchnie uprzednio malowane: 10 - 12 m²/l. Szpachlówka i drewniane płyty pilśniowe: 7 - 10 m²/l. Powierzchnie betonowe i tynk: 4 - 7 m²/l.
Czas schnięcia - pyłosuchość ½ h
Rozcieńczalnik Woda.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Ciepła woda i RENSA BRUSH środek myjący do pędzli. Narzędzia umyć zaraz po zakończonym użyciu.
Kolory Baza 1 (biały) i 3, które można barwić w celu uzyskania odcieni z Karty Kolorów Wewnętrznych. Kolory gotowe: Off-white T1724 (T1327). NCS-0501G78Y
Opakowania Baza 1, baza 3: 4,5 l, 9 l, 18 l. Off-white T1724 (T1327) i NCS-0501G78Y: 18 l.
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki. WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE I BEZPIECZEŃSTWO Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 1272/2008 produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny. Zalecane środki ostrożności podczas stosowania produktu: Unikać kontaktu ze skórą. Stosować odzież roboczą chroniącą przed zachlapaniem farbą. Stosować odpowiednie ochrony oczu przed odpryskami farby. Podczas natrysku unikać wdychania mgły farby. Stosować maskę ochronną z filtrem typu AP. Więcej informacji oraz karta charakterystyki: strona produktowa www.teknos.com
Aprobaty i certyfikaty Klasyfikacja M1,Nordic Ecolabel,Fiński znak Key Flag. Jest on przyznawany produktom w całości opracowanym i produkowanym w Finlandii.