AQUATOP 2012-22

  • Warstwa nawierzchniowa

Karty Charakterystyki

Zawartość substancji stałych abt. 38 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 600 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 31 g/l
Połysk Półmat
Aprobaty i certyfikaty Klasyfikacja M1