AQUAFILLER 1100-10

  • Grunt
Zawartość substancji stałych abt. 40 % obj.
Połysk Mat