AQUAFILLER 1100-01

  • Grunt
Zawartość substancji stałych abt. 38 % obj.
Połysk Mat