Plan połączenia spółek teknos sp. z o.o. oraz Teknos-oliva Sp. z o.o.

Informujemy o planie połączenia spółek Teknos Sp. z o.o. i Teknos-Oliva Sp. z o.o. Szczegóły dotyczące tego planu znajdą Państwo w załączonych poniżej dokumentach PDF:

Plan połączenia Spółek przez przejęcie.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6