Działania zapobiegawcze w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 w Grupie Teknos globalnie

***Stan na dzień 07.04.2020

Szanowni Klienci,

W nawiązaniu do wcześniejszych komunikatów Teknos Sp. z o.o. – informujemy, że cały czas utrzymujemy bezpieczny poziom stanów magazynowych i na bieżąco realizujemy zamówienia.

Jednocześnie przekazujemy, że będziemy Państwa informować o wszelkich zmianach, szczególnie tych wynikających z ograniczeń związanych z COVID-19, w momencie ich wystąpienia.

Bieżące informacje mogą Państwo zawsze znaleźć tutaj oraz na naszym profilu na LinkedIn.

Z poważaniem,

Piotr Niedziółka                                                 Katarzyna Kieliszczyk

Członek Zarządu Teknos Sp. z o.o.               Członek Zarządu Teknos Sp. z o.o.

 

 

***Stan na dzień 11.03.2020

Szanowni Klienci,

Niepewność związana z globalnym rozprzestrzenianiem się koronawirusa stale rośnie. Rozumiemy, że sytuacja ta powoduje niepokój wśród naszych klientów, pracowników
i innych interesariuszy. Firma Teknos bardzo poważnie podchodzi do kwestii bezpieczeństwa swoich pracowników, klientów i dostawców i podjęła działania zapobiegawcze, aby nie narażać swojego personelu ani innych zainteresowanych stron.

  • Zakaz podróży międzynarodowych obowiązujący wszystkich pracowników na całym świecie od poniedziałku 9 marca 2020 r. do odwołania
  • Wdrożenie zaleceń dotyczących higieny rąk dla wszystkich pracowników
  • Jasno określone instrukcje w przypadku jakichkolwiek objawów choroby
  • Zastosowano 14-dniowe kwarantanny dla osób narażonych na wirusa w zagrożonych regionach
  • Wymagane są ograniczenia, jeśli chodzi o przyjmowanie gości i usługodawców w biurach Teknos

Wdrożono plan awaryjny łańcucha dostaw:

  • Zwiększenie zapasów surowców krytycznych i utrzymanie ich na wysokim poziomie do końca kryzysu
  • Identyfikacja zagrożonych dostawców i opracowanie planu ograniczenia ryzyka w celu zabezpieczenia dostaw
  • Kontakt z głównymi dostawcami w celu poznania ich planów ograniczenia ryzyka w związku z chorobą COVID-19

Teknos bardzo uważnie monitoruje sytuację związaną z rozwojem epidemii koronawirusa. Obecnie, nie widzimy bezpośredniego wpływu zaistniałej sytuacji na operacje Teknos bądź podaż surowców.

Będziemy na bieżąco informować naszych klientów, jeśli sytuacja ulegnie zmianie bądź gdy zidentyfikujemy jakiekolwiek ryzyko zakłócenia naszych dostaw.

Z poważaniem,

Piotr Niedziółka                                           Katarzyna Kieliszczyk

Członek Zarządu Teknos Sp. z o.o.         Członek Zarządu Teknos Sp. z o.o.

 

 

***Stan na dzień 06.03.2020 

Szanowni Klienci,

Teknos monitoruje sytuację związaną z rozwojem epidemii koronawirusa oraz jej możliwego wpływu na nasz łańcuch dostaw.

Obecnie, nie widzimy bezpośredniego wpływu zaistniałej sytuacji na operacje Teknos bądź podaż surowców. Nasz dział zakupów nieustannie pracuje nad zapewnieniem stabilności łańcucha dostaw.

Będziemy na bieżąco informować naszych klientów, jeśli sytuacja ulegnie zmianie bądź gdy zidentyfikujemy jakiekolwiek ryzyko zakłócenia naszych dostaw.

Z poważaniem,

Piotr Niedziółka                                         Katarzyna Kieliszczyk

Członek Zarządu Teknos Sp. z o.o.       Członek Zarządu Teknos Sp. z o.o.