Teknos przejmuje biznes farb przemysłowych od Feidal Coatings

Firma Teknos zawarła umowę przejęcia biznesu farb przemysłowych od firmy Feidal Coatings. Umowa została podpisana 11 maja 2016 roku, a transakcja ma nastąpić w połowie czerwca. 

Feidal Coatings to prywatna firma niemiecka, która opracowuje, produkuje i sprzedaje farby. W jej strukturze znajdują się działy farb przemysłowych oraz dekoracyjnych. 

Szacowany przychód netto ze sprzedaży farb przemysłowych Feidal to 18mln euro przy zatrudnieniu około 80 pracowników. Transakcja obejmuje nabycie zakładu Feidal GmbH & Co. KG w Brüggen, gdzie nadal będą wytwarzane farby przemysłowe do metalu, oraz biznesu farb przemysłowych od Feidal Polska Sp. z.o.o. s.

Teknos posiada już zakład produkcyjny w Fuldzie, Niemcy. W przyszłości przejęty biznes oraz Teknos Niemcy będą ściśle ze sobą współpracować. Systematyczne badania odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu wysokiej jakości produktów, a innowacyjny rozwój produktów jest podstawą dla Teknos. Transakcja przejęcia jeszcze bardziej wzmocni pozycję Teknos w segmencie farb przemysłowych.

Strony postanowiły o nieujawnianiu wartości transakcji. 


Dodatkowe informacje:

Teknos Group Oy
Senior Vice President Pekka Rantamäki
tel. +358 400 482 517
pekka.rantamaki@teknos.fi

CEO Paula Salastie
tel. +358 46 851 2625
paula.salastie@teknos.fi

Paula Salastie

CEO Teknos Group Oy
+358 46 851 2625
paula.salastie@teknos.com